Praktisk info

Egenbetaling

Du må regne med udgifter til materialer, studieture/praktikophold i udlandet og fester, mens du går på Handelsskolen.

Studiekort

Når du starter på skolen, får du udleveret et studiekort. Mister du kortet, skal du betale 50,00 kr. for at få det erstattet.

Intro-tur

På første årgang arrangerer skolen som introduktion til de nye elever en tur til Kralupy i Tjekkiet. Deltagelse koster ca. 500,00 kr. 

Studietur til USA

Vi har en samarbejdsaftale med et college i USA for vores elever. Hvert år udbyder vi et studieophold på fire uger. Deltagerbetalingen ligger mellem 8.000,00 og 10.000,00 kr. 

Studie- og praktikophold i Tjekkiet

Hvert år udbyder vi et studie- og praktikophold for Butik og handel på tre uger hos Karlinsk Business Academy i Prag. Der kan forekomme deltagerbetaling på ca. 1.500,00 kr. til turen. 

Studietur til Bruxelles

Der arrangeres studietur til Bruxelles for eleverne på hovedforløbet inden for offentlig administration. Deltagerbetaling ca. 4.500,00 kr. 

Betaling via SafeTicket

Vi gør brug af SafeTicket, som gør det let for dig at lave indbetalinger til materialer, studieture, fester mv.

Klik på SafeTicket (linket)
herunder og gå direkte ind på betalingsoversigten.