HandelsgymnasietOm HandelsgymnasietUddannelsens strukturStudieretninger på HHXTalentudviklingInternationale aktiviteterFremtidsmuligheder

Uddannelsens struktur

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).

Den merkantile studentereksamen organiseres i et grundforløb og et efterfølgende studieretningsforløb.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november, hvor du vælger studieretning blandt de studieretninger, som skolen udbyder.

I grundforløbet introduceres du til fagene, arbejdsmetoderne og studieretningerne, udover de obligatoriske fag møder du også almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb på din HHX. 

Når du har valgt studieretning, toner du din uddannelse med to studieretningsfag, som du sætter særligt fokus på.

Studieområdet

Ud over fagene består studieretningsforløbet af studieområdet. Studieretningsområdet består af syv tværfaglige forløb kaldet studieområder (SO 1-7) og afsluttes af et studieområdeprojekt (SOP).

Obligatoriske fag

HHX-uddannelsen rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have uanset valg af studieretning. Her ser du fagene over de tre år på HHX.