Praktisk info

Værdier samt digitale værdier

Underviseren
Underviserne på SBC er veluddannede og specialister inden for deres fagområder, der alle er interesserede i at give dig de bedst mulige vilkår fagligt, personligt og socialt, som et springbræt til din videre færd i uddannelsessystemet. Derfor står de klar til at faciliteter læring af fagområdet. Underviseren tilrettelægger og gennemfører undervisningsforløbet i dialog med eleverne for således at skabe de bedste muligheder for dig som elev til at opnå læring.

Eleven
Som elev har du medansvar for egen læring.
I forhold til at opnå de gode muligheder vi kan give her på SBC er det vigtigt, at du som elev tager et medansvar. Underviseren er forberedt til fingerspidserne, det skal du som elev også være. På den måde opnås de bedste vilkår for samspillet mellem dig, din lærer og faget. 

Som elev har du ansvar for god trivsel.
Det er vigtigt, at du forpligter i forhold til, at vi får et godt arbejdsfælleskab. Det betyder, at du bidrager med en ansvarlighed i forhold til klassekammeraterne, det gode læringsmiljø og ikke mindst at du deltager i undervisningen med alt det som det indebærer i form af tilstedeværelse, konstruktiv deltagelse og aflevering af opgaver.

Det er vigtigt, at du giver dit bidrag til, at vi får en god hverdag, som er kendetegnet ved tryghed fælleskab og læring. Det er dit eget bidrag, som bliver afgørende for, at du lærer en masse de næste 3 år. Derfor er det af afgørende betydning, at du sammen med dine klassekammerater og dine undervisere får skabt en god kultur i klassen, der udvikler dig faglig, personlig og socialt.

Kommunikation
For at vi kan give dig de bedste forudsætninger for at udleve dit fulde potentiale, er det vigtigt at kommunikationen er præget af ansvarlighed og respekt. Det er vigtigt at holde en konstruktiv tone og være imødekommende over for de mennesker der omgiver dig. Dette gælder både i den virkelige verden, men også i den digitale verden hvorfor digital dannelse er et fikspunkt i SBC’s kerneværdier.

Digitale værdier på SBC - Handelsgymnasiet

Som elev på Silkeborg Business College har man medansvar for, at nedenstående værdier og regler gør sig gældende på skolen. På denne måde bidrager vi sammen til at få en god skole.

Vi er et digitalt gymnasium, der forbereder eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår. Det er derfor vigtigt, at eleven lærer at anvende digitale redskaber hensigtsmæssigt.

Det er lærerens afgørelse, hvornår elevens computer og mobiltelefoner indgår som en del af undervisningen. Hvis mobiltelefoner ikke indgår som en del af undervisningen, skal de være gemt væk.

Aktiv deltagelse i undervisningen er afgørende for den enkelte elevs og klassens læring. Computere og mobiltelefoner skal anvendes som læringsredskaber. Manglende studieaktivitet kan få indflydelse på elevens læring og præstation.

Kommunikation og adfærd blandt alle på skolen skal være respektfuld og anerkendende. Enhver form for mobning eller chikane, også digitalt, vil medføre en mulig politianmeldelse og mulig udmeldelse af uddannelsen. Derfor

  • Tag del i det gode studiemiljø!
  • Tal pænt til og om hinanden – også online!
  • Husk det gode humør!