Kommende elever

Tilmeld dig

Sådan søger du optagelse på HHX

Hvis du går i folkeskolen eller på efterskole, udfylder du et ansøgningsskema på www.optagelse.dk sammen med dine forældre eller med hjælp fra din UU-vejleder.

Har du forladt folkeskolen, skal du ligeledes ind på www.optagelse.dk og udfylde et ansøgningsskema.

Sådan tilmelder du dig på optagelse.dk

Klik på "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse" og du vil blive guidet igennem. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og godkendes inden 1. marts.

INFO: Studieretningen vælges først, når du er blevet optaget på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College.

Der optages elever, så længe der er plads i klasserne også efter ansøgningsfristen den 1. marts 2017. Ring og hør nærmere på tlf. 87 22 20 03.

 

Uddannelsesparat eller ej:

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge den uddannelsesplan, som du har udarbejdet i samråd med din UU-vejleder. Af uddannelsesplanen vil det fremgå, om du fagligt og modenshedsmæssigt er vurderet uddannelsesparat.

Hvis du ifølge uddannelsesplanen frarådes en gymnasial uddannelse, vil du blive indstillet til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af fire skriftlige prøver i fagene: dansk, matematik, engelsk og tysk som afholdes på HANDELSGYMNASIET.

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, vil du i de fleste tilfælde blive indkaldt til en samtale hos en HHX-studievejleder, hvor du bliver vurderet på baggrund af dine folkeskolekarakterer og hvad du har lavet efter folkeskolen.

Kontakt os

Du kan ringe til os på tlf. 75 360 360 i åbningstiden, eller vi kan kontakte dig. Udfyld venligst alle felter, hvis du ønsker, at vi kontakter dig.

For at blive optaget på HHX

Har du har afsluttet 9. eller 10. klassetrin.

Har modtaget undervisning i fransk eller tysk på 7. - 9. klassetrin.

Har aflagt folkeskolens afgangsprøver i 9. eller 10. klasseprøver.