Administration og vejledningStudieadministrationenStudievejledningPraktisk information

Sparring eller et ekstra løft til det faglige? – fokus på matematik

Vi vil rigtigt gerne støtte vores elever, når de møder faglige udfordringer eller blot vil dygtiggøre sig yderligere. Det gør vi naturligvis i undervisningen, men der er også andre muligheder for sparring i vores studiemiljø. Med det nye krav om matematik på et obligatorisk B-niveau ved vi, at matematikken ofte er et punkt, der kræver lidt ekstra arbejde, og hvor vi som skole kan støtte. Derfor fokuserer en del af vores tilbud på dette fag. På College360 er der følgende muligheder for faglig sparring uden for klasselokalet:

Studiecaféer

Der er tre forskellige tilbud inden for rammen af studiecaféer.

  • I Kalabassen – College360
    I to timer hver uge i studietimen er der her mulighed for at sparre med skolens undervisere og elever angående hjælp til hjemmeopgaver i alle fag. På den måde får vores elever et fagligt løft, der kan hjælpe til med at komme nemmere og dygtigere gennem studietiden.
  • På Campus Bindslevs Plads
    Kl 15-17 tirsdag-torsdag er der mulighed for at sparre med undervisere fra forskellige ungdomsuddannelser og dygtige medstuderende på deres sidste år. Her kan man i et åbent og uformelt miljø arbejde sammen med andre studerende og få løftet sin kunnen i alle fag. Der vil være dygtige 3. års HHX-studerende til stede, der kan hjælpe med matematik.  

Spot-kurser

Med udgangspunkt i de matematik-tests, de studerende gennemgår, vil der løbende blive udbudt spotkurser, der finder sted i studietimerne. De studerende kan således blive tilbudt intensiv gruppeundervisning i et specifikt matematik-tema, hvis underviseren vurderer, at den studerende kan have gavn af et løft inden for det pågældende tema. Spot-kurser er således niveaudelt gruppeundervisning i matematik på tværs af klasserne i studietimen.

 

Temadage i matematik

På College360 afholder vi temadage, hvor der i hele dage vil blive undervist i niveaudelt matematik på tværs af klasserne i udvalgte temaer. På den måde er det muligt at fordybe sig inden for et matematik-tema.