College360UddannelserHandelsskolenHandelsgymnasietAdministration og vejledningEfteruddannelse

Uddannelser

Valg af uddannelse kan være let - eller svært...

...som ung er der rigtig mange muligheder efter folkeskolen, og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvor man skal være om 5 til 10 år. Man kan begynde en uddannelse lige efter grundskolen eller senere.

Uddannelserne på College360 er indrettet efter virkelighedens behov og stiller skarpt på de kompetencer, der efterspørges hos virksomhederne.

Butik og handel  er for dig, der har stor interesse for service, Butik og Handel og brænder for at komme hurtig ud i virkeligheden. Efter bare ét år bliver du en del af erhvervslivet og efter 3 år er du færdiguddannet.

Læser du EUX Business kan du allerede efter to år blive elev inden for brancher som administration, økonomi, revision, shipping, butik og handel, hvis det er det, du brænder for. Efter 4 år har du færdiggjort din ungdomsuddannelse. Du kan derefter vælge at søge ind på en videregående uddannelse, da du med en EUX Business får en gymnasial eksamen.

På Handelsgymnasiet HHX kommer du til at beskæftige dig med virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, sprog, kultur og andre almene fag. Uddannelsen er sammensat af et indledende grundforløb og efterfølgende studieretningsforløb inden for Økonomi, Marketing eller Internationale forhold. HHX tager 3 år og du kan herefter vælge at gå ud i erhvervslivet eller søge ind på en videregående uddannelse.