SBC og Co.Campus Bindslevs PladsInternationale samarbejdspartnereProjekt frivilligOrganisationers adgangLegaterHandelsskolens vennerNyhederArtikler

Organisationers adgang

Kodeks for organisationers adgang på silkeborg business college

Silkeborg Business College modtager med mellemrum henvendelser fra forskelligartede organisationer, der ønsker at afvikle en aktivitet på skolen for skolens elever og/eller personale.

For at holde dette inden for et niveau, der ikke unødigt griber ind I skolens hverdag, er det besluttet, at skolen giver adgang for:

  • Nationalt anerkendte non-profit organisationer med særlige humanitære formål
  • Politiske partier, der er opstillingsberettigede til folketinget, og disses ungdomsorganisationer
  • Faglige organisationer (arbejdsgivere/arbejdstagere), der har formel kompetence I forhold til skolens uddannelser

Organisationerne og Silkeborg Business College aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer. På silkeborg business college skal aftalen indgås med den ansvarlige for uddannelserne vicedirektør Hans Justesen.
Organisationerne har mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet I løbet af skoledagen. Silkeborg Business College anviser et sted, som vil være til rådighed.

Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der I forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever eller personale.

Silkeborg Business College vil angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor organisationerne kan placere eller hænge materialer op. Steder vil blive udpeget af ansvarlige for uddannelserne.

Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå I en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable ligesom medlemshvervning ikke er tilladt.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være I strid med ordensreglerne på Silkeborg Business College.

Organisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

Kontaktperson på skolen er Vicedirektør Hans Justesen.