SBC og Co.Campus Bindslevs PladsInternationale samarbejdspartnereProjekt frivilligOrganisationers adgangLegaterHandelsskolens vennerNyhederArtikler

Handelsskolens venner

 Det er foreningens formål:

 • at skabe et godt samarbejde mellem Handelsskolen Silkeborg og Handelsskolen Silkeborgs Venner.
 • at bevare tilknytningen til virksomheder, organi- sationer, foreninger samt enkelte personer, der har eller har haft tilknytning til Handelsskolen Silkeborg.
 • at arrangere møder, foredrag, studiekredse m.m. for medlemskredsen.
 • at skabe et økonomisk grundlag for afholdelse af for- skellige arrangementer for medlemskredsen - samt for alle, der til enhver tid er tilknyttet Handelsskolen Silkeborg.
 • at yde tilskud til betrængte elever og studerende til studieture m.m.
   

Som medlemmer kan optages:

 • tidligere elever, studerende og kursister på Handelsskolen Silkeborg.
 • forældre og pårørende til nuværende og tidligere elever, studerende og kursister på Handelsskolen Silkeborg.
 • nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer på Handelsskolen Silkeborg
 • institutioner, organisationer og virksomheder med tilknytning til Handelsskolen Silkeborg.
 • nuværende og tidligere medlemmer af eksterne udvalg med tilknytning til Handelsskolen Silkeborg.
 • enkeltpersoner, som foreningens bestyrelse finder har haft en tilknytning til Handelsskolen Silkeborg.
   

Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Det årlige kontingent er i øjeblikket følgende:

Enkeltpersoner kr. 50,00
Institutioner/virksomheder  kr. 200,00

Bestyrelse

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Torben Krath
Marianne Gorridsen
Lise Møller Madsen
Hans Justesen