Praktikcenter/skolepraktikPraktikcenterVirksomhedsforlagt undervisning

Få en elev fra Praktikcentret

Benyt ressourcerne fra Praktikcentret og få ekstra hænder til at løse virksomhedens opgaver.

I Praktikcentret arbejder vores skolepraktikelever. Praktikcentret er et tilbud til elever, som ikke har fundet en ordinær praktikplads eller som har mistet deres praktikplads. Elevtiden i praktikcentret træder altså i stedet for det at være ansat som elev i en virksomhed og eleverne får mulighed for at fortsætte og færdiggøre deres uddannelse i vores praktikcentre.

Praktikcentrets formål er at uddanne elever inden for detail og kontor. Det gør vi ved at arbejde i simulerede virksomheder, i skolens butik på gågaden og ved at løse frivillige opgaver for skoler, foreninger og mindre virksomheder.

Opgaverne skal have en uddannelsesmæssig værdi for eleverne og må ikke betyde, at vi udøver konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til det private erhvervsliv. Hvis du har en idé til en opgave til praktikcenteret, så kontakt praktikvejlederne.

I praktikcentrets SIMU-virksomheder får eleven de samme arbejdsopgaver som i en rigtig virksomhed. Arbejdsmiljøet og arbejdssituationerne er virkelighedsnære, og der findes afdelinger inden for indkøb, salg, økonomi, marketing og personale - akkurat ligesom i en almindelig virksomhed.

Virksomhedsforlagt undervisning VFU

Eleverne i praktikcentret kan i periode blive udstationeret i rigtige virksomheder i erhvervslivet. Eleverne kan komme ud i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i en virksomhed i op til 3-måneders perioder. Desuden opnår mange skolepraktikelever at få en uddannelsesaftale med en virksomhed undervejs i deres uddannelsesforløb.

Virksomhedsforlagt undervisning VFU

Har du mulighed for at tilbyde en praktikplads i din virksomhed, så hører vores erhvervskonsulenter gerne fra dig.